Paeonia suffruticosa 'Xu Gang'

Paeonia suffruticosa 'Xu Gang' cont. 6L deco 3-5 branches FC (pink) +p

Size

cont. 6L deco 3-5 branches FC (pink) +p

Barcode

5404008014840

Per shelf/per CC

English Name

Paeonia suffruticosa 'Xu Gang'

Group

Heesters/Bomen

Geen kenmerken

Contact info@denolf.com