Willy De Nolf NV: General Terms and Conditions of Sale and Delivery

(1)  Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden. Voorgaande prijslijsten en (eventuele) verkoopsvoorwaarden zijn nietig. Alle aan­biedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.

(2) BEVOEGDHEID:

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd of een andere rechtbank naar keuze van de verkoper. Op alle overeenkomsten en bij eventueel geschil is enkel het Belgische recht van toepassing.
 

(3) PRIJZEN:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro af Waregem netto, zonder korting noch vracht of verpakking noch andere en zijn vrijblijvend. De BTW is niet inclusief. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar in Euro.

 

(4) AFBESTELLING

The seller always has the right to cancel an order, even when it was confirmed in writing, without being liable for further damages, if it is found that:
previous invoices have not been paid by the expiry date;
references received concerning the buyer are not considered reliable enough. The seller does not have to disclose the source of this information;
it is not possible to deliver due to a bad harvest or circumstances beyond one’s control such as inclement weather, constant periods of frost, frost damage, and all other abnormal circumstances which make it impossible for the seller to carry out a normal delivery.

(5) GARANTIES:

- Plant volume en kwaliteit: De verkoper garandeert enkel de potmaat van de planten. Hoogtes of diameters worden enkel gegeven als indicatie zonder enige verplichting.  
- De verkoper garandeert in geen geval de groei, bloei of herneming van de geleverde planten, hetzij bij uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst.
- Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende, en de ontbrekende maten door de meest benaderende te vervangen.

(6) LEVERING:

- De goederen reizen op kosten, risico’s en gevaar van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco levering.
- Vertraging bij de levering kan nooit een reden zijn om schadevergoeding te eisen door de koper.
- Indien de koper een geplaatste bestelling of een gedeelte ervan afbestelt, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van 30 % op de waarde van de afbetaling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft. Wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is dan 30 % van de waarde van de afbestelling.
- Van nieuwe bestellers wordt vereist dat ze voldoende refertes zouden geven, op voorhand betalen of tegen onwederroepelijk documentair krediet. Alleen in vooraf bepaalde gevallen zal tegen terugbetaling gestuurd worden.

(7) EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.
 

(8) CC CONTAINERS:

If CC containers are not  exchanged a t the time of delivery, the buyer is liable for the following hire (see also the page Packaging, labels and delivery):
0,25 EUR a day for a CC container and 0,04 EUR a day for a shelve.
 

(9) COMPLAINTS:

- All refused deliveries and complaints must be announced and justified to the seller by e-mail within 3 working days of the delivery on penalty of expiry. All complaints must include images of the relevant issues to document the complaint.
- In the event of the goods being lost or damaged whilst in transit, the buyer must take recourse against the carrier, who bears the sole responsibility, and, if necessary, against the insurer, and must always send a copy to the seller.


(10) PAYMENT:

- All invoices are payable immediately and after tax at Waregem unless there is an explicit alternative agreement, which is stated on the order confirmation and on the invoice.
- In the event of non-payment by the expiry date, default interest of 2% per month shall be due legally and without notice of default from the stated expiry date to the day of the actual payment. Moreover, in the event of non-payment by the expiry date, the buyer also legally has to pay fixed compensation, without notice of default, of 20% of the invoice amount and no less than 125 EUR.
- Moreover, foreign buyers, whom we have invoiced in a currency other than euros with our explicit consent, are responsible for possible exchange rate losses as a result of a late payment, and the seller has the right to demand this exchange rate loss by means of irrevocable bank guarantees. Writing out bills of exchange or promises, or the acceptance of payments, and carriage paid shipment shall not under any circumstances change or limit the judicial authority stipulation.


(11) LANGUAGE:

Anderstalige versies van onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.